R1 RAČUN

Ukoliko vam je potreban R1 račun, prilikom ispunjavanja narudžbe, u koraku prijave imate mogućnost upisivanja podataka za R1 račun. U polje „Tvrtka“ upišite naziv firme nakon čega će vam se automatski omogućiti ispunjavanje polja “Porezni broj“ gdje upisujete OIB firme (Pogledaj u nastavku):

U slučaju da želite da vam paket isporučimo na adresu koja je različita od adrese firme, u sljedećem koraku imate mogućnost dodati adresu isporuke, različitu od adrese računa (Pogledaj u nastavku):

Ako ste popunili sve kako je navedeno, uz vašu narudžbu dobiti ćete priložen R1 račun.

NARUDŽBE PUTEM E-MAILA ILI TELEFONA

Ukoliko svoju narudžbu obavljate putem e-maila ili telefonski, potrebno je prethodno zatražiti izdavanje R1 računa i pismenim putem (e-mail) dostaviti podatke za izdavanje istog (Naziv firme, OIB, te adresa).